AGS Aquila Nigel

Leef in Sy teenwoordigheid.

NEEM ASB KENNIS: Oopmaak van kerk

AGS Aquila familie

Ek vertrou dit gaan goed met elkeen van u.

In die lig van President Cyril Ramaphosa se aankondiging die afgelope week rakende die “oopmaak” van kerke, het die Bestuursraad op Maandag 1 Junie 2020 vergader en die volgende besluite aangaande die pad vorentoe is geneem: 

1)  Dienste op Sondae  - Die bestuursraad het in die lig van al die regulasies besin oor die sinvolheid daarvan om eredienste op Sondae te hervat en daarteen besluit:

• Die belangrikste oorwegings was             

a)  Vir wie sê ons ja om die dienste by te woon  (2 dienste met 50 mense = 100) en vir wie van 400 oorblywende mense sê ons hulle kan dit nie bywoon nie             

b)  Geen kinderkerk word toegelaat onder die regulasie nie • Die beperking van 50 persone met die insluiting van kinders (van hierdie 50 is 10 personeel – prediker, musikant, klank, rekenaar, sekuriteit, beamptes wat toesien dat vorms ingevul word, temperatuur neem ens).   Dus kan net 40 mense ‘n diens bywoon

• Persone 60 jaar en ouer word aangeraai om nie dienste by te woon nie

• Dit word aanbeveel dat persone met enige kroniese sieke wat kroniese medikasie gebruik nie die dienste moet bywoon nie

• Geen sang tydens byeenkomste word toegelaat nie, net ‘n solo item mag gelewer word

• Handhawing van 1.5m sosiale afstand te alle tye

• Geen sosiale omgang voor, tydens en na dienste nie

• Geen persoonlike bediening aan lidmate deur pastore of ouderlinge tydens dienste nie

Die raad het alles in ag geneem en sou graag eredienste wou hervat.  Daar is besluit dat ons slegs van aanlyn-dienste gebruik sal maak.  Fusion Jeug wat bestaan uit minder as 50 jongmense sal wel op ‘n Sondagmiddag in die koffiekroeg bymekaar kom terwyl alle regulasie en reëls nagekom moet word. Die Raad sal bogenoemde besluit oor eredienste so gou moonlik heroorweeg wanneer dit sinvol is en meer mense die dienste mag bywoon. 

2)  Pastorale funksies – ons is dankbaar vir die besluit dat geestelike werkers nou as essensiële werkers beskou word.  Dit gee ons as pastore die geleentheid om sekere dienste met vryheid te verrig wat  vroeër nie moontlik was nie – soos:   

• Pastorale gesprekke en berading

• Geestelike begeleiding

• Liefdesorg en versorging

• Begrafnisse – met beperkings

• Huwelike – met beperkings Hierdie dienste sal slegs aangebied word indien dit vooraf per afspraak gereël is.  Ons mense se veiligheid bly ‘n prioriteit en daarom sal alle hulp en diens gelewer word binne die riglyne wat deur die regering uitgespel is.   

3)  Klein- en selgroepe – Die verbod op sosiale byeenkomste word gehandhaaf tydens vlak 3 inperking. Ons raai u dus aan om gebruik te maak van tegnologie om kontak met medegelowiges te behou.  

4)  Die standaard prosedures – die dra van gesigmaskers, hand-higiëne en sosiale afstand moet te alle tye gehandhaaf word.   

5)  Ons nooi u om via Facebook, You tube en whatsapp deel te wees van aanbidding, boodskappe en nuus. Hou aan bid, bly in Sy teenwoordigheid en leef die waardes van ‘n volgeling van Jesus uit met liefde, diensbaarhied en vrygewigheid want Christus bou Sy kerk en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  Daarom – ons het geen rede om te vrees nie. 

Vrede word u toegebid.

Pastoor Pieter Kleinsmith en AGS Aquila Bestuursraad


Raak betroke by 'n Bediening

.