AGS Aquila Nigel

Leef in Sy teenwoordigheid.

 Geseënde vennoot van God en Sy mense in die wêreld.

 

Die noodsaaklikheid van volharding

Toe Arago, die wêreldbekende astronoom (sterrekundige) jonk was, is hy totaal ontmoedig deur wiskunde. Eendag het hy op die teenblad van „n handboek „n paar woorde raakgelees van die bekende D‟Alembert aan „n student wat net so ontmoedig as hy was: “Gaan voort, Meneer, gaan voort!” Arago het later vertel dat hierdie sin die beste onderwyser was van wiskunde wat hy ooit gehad het. Hy het die raad getrou gevolg totdat hy die voorste wiskundige van sy tyd geword het. Geen mens het nog ooit die krag uitgeput wat in die woorde “Gaan voort!” lê nie. Om doelgerig en volhardend vorentoe te gaan is die geheim van morele, stoflike en geestelike sukses.

Dwight L. Moody

Ons het „n opdrag om te volhard in gebed (Kol 4:2), te volhard in die leer (1 Tim 4:16) te volhard in die wil van God (Heb 10:36), te volhard in die wedloop (Heb 12:1-2) want as ons die toets deurstaan stel dit ons in staat om te volhard (Jak 1:3-4) en as ons volhard, sal ons gered word (Matt 24:13)

Rom 5:3-5 (N.V)

Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, (4) en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; (5) en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.

 

Mag ons volhard in voorbidding vir die redding van God se mense, mag ons volhard om by te dra finansieel vir God se voltydse geroepenes aan God se mense en mag ons volhard om self getuies te wees in optrede en woorde!

 

1.) W.E.N Nigel (Jerusalem):

Die aksie Wêreld-evangelisasie-Nigel (WEN) is „n aksie deur die predikante van twaalf (12)

verskillende kerke/gemeentes in Nigel.

Daar is deur hulle besluit om gesamentlike dienste te hou in 2019 tydens Paasfees en Pinksterfees. Hierdie aksie is vir baie jare reeds betrokke by wêreld-evangelisasie so ver as Rusland maar ook by plaaslike skole waar kinders geestelik bedien word, maar waar daar ook „n voedingskema bedryf word.

Ons is opgewonde oor wat die Here doen en glo die seën van die Here gaan vloei na Nigel soos nog nooit, omdat daar „n demonstrasie van eenheid is.

(Ps 133:1-3)

 

3.) Salvation to Every Nation (Judea)

Hierdie aksie het die afgelope drie maande „n kamp gehad waartydens 28 kinders hulle harte vir die Here gegee het en gedoop is.

Hulle is tans besig met: “Devine Connections” - opleiding wat „n evangelisasie-program is vir jongmense. Skole is bedien en talle jong mense het Jesus gevind. „n Uitreik-aksie vir 2019 na Witbank word beplan en talle gemeentes in die stad is reeds besig met voorbidding vir en die organisering van hierdie aksie.

 

Kom ons bid vir die jeug van Suid-Afrika want hulle is reeds die kerk van vandag!!

 

3.) Afrika Missions Samaria):

Pastoor Ron Kinnear vier vanjaar 50 jaar in die bediening. In die afgelope 9 jaar het hierdie aksie 170,000 nuwe christene bygevoeg by gemeentes nadat hulle vir die Here gewen is. Hulle visioen is om 500,000 mense vir die Here te wen en by gemeentes in te skakel teen 2023.

Africa Missions is tans besig om in Rwanda die Bybelskool op te gradeer na druk deur die regering van Rwanda en benodig nog R28,000 vir die projek. Twee regeringsamptenare het na „n inspeksie as studente ingeskryf by die Bybelskool.

 

Prys die Here vir hierdie groot getuienis. Hy bou steeds Sy kerk!

 

4.) Oekraïne (Eindes van die aarde)

Pastoor Valodja Khabarov van Ternopil is tans op „n uitreik na Kazakstan, Kirgystan en Usbekistan. Dit is hoofsaaklik Moslemlande waar hulle fokus op jongmanne wat gaan trou en weduwees. Hierdie mense is die “man van vrede” (Luk 10:6) wat help dat die evangelisasie-span toegang kry tot „n huis. Hulle help Moslem weduwees deur vir hulle „n koei te gee, leer hulle kaas, botter en jogurt maak vir besigheidsdoeleindes.

Jongmanne wat wil trou moet „n koei aan die aanstaande skoonma gee as “labola”. Koeie word gebruik om hierdie mense vir Jesus te bereik want hulle word ingelig die Here het hulle lief en het vir hulle die koeie voorsien.

 

Ons ondersteuning aan hierdie pastoor het verreikende gevolge. God is in beheer!

 

Met hierdie skrywe wil ons weereens namens elke evangelis en sendeling baie dankie sê vir u volhardende gebede en getroue finansiële ondersteuning.

 

Mag die Here u ryklik seën en beloon!

Totdat almal gehoor het

Pieter Kleinsmith

Die Volgende Pastore en Organisasies word ondersteun

M.   Lotter

Nigel   
R.   Selinder

Nigel
T.   Chai

Alra   Park
Sending   Sonder Grense

Feba Radio
J.   Christodoulides

World   Street Evangelism
H.   Smith

Kalahari Woestynland Sending
J.   Rossouw

Noord   Transvaal
P.   Kuhn

Mosambiek
N.   Ngugi

Kenia   
H.   Ramanantsialonina

Madagaskar
R.   Kinnear

Africa   Missions
K.   Grobler

Emit
R.   Khalil

Egipte   
Amanda   van Saasen

Malawi
L.   Wilken

10/40   Venster
J.   Carstens

10/40 Venster
W.   Smith

België   
D.   Botha

Taiwan
O.   Potgieter

Oekraïne   
V.   Shorin

Kazatin
V.   Khabarov (Jnr)

Oekraïne   
I.   Vasuytinska

Zhmerinka
A.   Miklin

Rusland   
Jews   for Jesus

A.   Kravschenko

Rusland   
I.   Phonov

Rusland
Y.   Kirilchuk

Rusland   
V.   Khabarov

Oekraïne
Lerissa   Ralko

Oekraïne   
Muni   Ratman

Indië   
Victor   Venkateshan

Indië
R.   Abdrashitov

Rusland   
T.   Tishkina

Rusland
A.   Gumashjan

Samara   
V.   Zazulja

Samara
A.   Pogasjan

Samara   
I.   Lyashevesky

Samara
S.   Suhov

Samara   
G   & M Nel

Israel
D.   Chumakov

Samara   
A.   Chumakov

Samara
Christopher   Mulunda

Zambië   
G.   Muhindi

Vosloorus
Ben   Dlamini

Swaziland   
Gideons   

Bybelgenootskap
Judea   Projek

Villa Liberi Kinderhuis