AGS Aquila Nigel

Leef in Sy teenwoordigheid.

VERSKEIE AKSIES bestaan in die gemeente met die doel om in 'n verskeidenheid be-hoeftes te voorsien. Hierdie aksies skep geleentheid aan alle lidmate om hulle bediening uit te leef.


Aquila Kidz   (Kinderkerk):

Voor en Laerskoolleerlinge

Eleosklub:

Enkellopendes, geskeides.   weduwees, wewenaars (onder 55 jaar)

Immergroen Klub:

Getroude   persone (onder 55 jaar)

Gouejare Klub:

Getroudes/enkellopendes   (bo 55 jaar)

Evangelisasie: 

Plaaslike en   wêreldwye aksies

Villa Liberi   Kinderhuis:

Kinder-en Jeugsorg   Sentrum

Kerkplant-aksies:

Alra park, highway ministries, Ratanda ,Zambië, Orange   Grove, Swaziland (Tente)

Vroue-Aksie:

Voedingskema/Begrafnisse/Nagmaalbediening/    Woordterapie

Beradingspreekkamers:

Trauma/Huweliksberading/Genesingskliniek/Voorbidding